راهنما شستشو

باتوجه به این که الیاف حوله ها کاملا نخی هستن و در بافت آن از پلی استر استفاده نشده است بنابراین پارچه و دوخت ظریف و حساسی دارند

لطفا موارد زیر را جهت دوام بیشتر پارچه و دوخت هنگام استفاده و شستشو رعایت فرمایید.

بخاطر اینکه ماشین لباسشویی های مختلف متفاوت عمل میکنن و برنامه های شستشوی متفاوتی دارند